Maatilatalouden rakentajille

Navetat, sikalat, kanalat, lietelantasäiliöt - Pohjolan Perustus Oy rakentaa perustukset kaikille maatilatalouden rakennuksille.

Maatilojen rakennukset ovat usein mittavia investointeja, jotka kantavat kauas tulevaisuuteen. Maatilojen koon kasvaessa ja muuttuessa yhtymämuotoisiksi, on tärkeää, että maatila pystyy toimimaan keskeytyksettä ja siksi useimmiten rakennustyöt luotetaankin rakennusalan ammattilaisille. Pohjolan Perustus on ollut kumppanina monissa maatila-investoinneissa ja ymmärtää maatilarakennusten erityistarpeita.

http://www.tts.fi/index.php/rakentaminen